REGULAMENT CONCURS – Klorane – Instagram

ART.1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI.

Organizatorul concursului „Trăiește Sănătos!” (denumit în continuare Concursul) este compania MARCOS PROVIT S.A., cu sediul central în Mun. Buzău, Str. Urziceni nr. 35, Jud. Buzău, Cod poștal 120226, reprezentată prin domnul Neagu Marius-Gabriel în calitate de Administrator.

Decizia de derulare a acestui Concurs, conform regulilor existente în prezentul regulament (denumit în continuare Regulamentul sau Regulamentul Oficial) este finală și obligatorie pentru participanți. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, în mod unilateral, inclusiv de a opri Concursul în orice moment, prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puțin 1 oră înaintea intrării în vigoare.

 

ART.2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI.

Concursul se va desfășura în perioada 14 – 19 septembrie 2021 și urmează sa fie organizat și desfășurat doar online, pe pagina de Instagram @evofarmacia: https://www.instagram.com/evofarmacia/

Data limită de participare la acest concurs este 19 septembrie 2021, ora 23:59. După această oră nu se va mai putea participa la Concurs.

Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Concursului, dar nu înainte de a anunța acest lucru în mod public, conform articolului 1. Îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul regulament înainte de începerea Concursului, sau după încetarea perioadei acestuia nu mai conferă dreptul de participa la Concurs.

 

ART.3. DREPTUL DE PARTICIPARE.

Concursul este accesibil persoanelor fizice rezidente în România, care sunt posesorii unui buletin de identitate sau CI valabil și care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii concursului. Concursul nu este accesibil angajaților societății MARCOS PROVIT S.A., și a tuturor societăților implicate în aceasta campanie promoțională, precum și a tuturor membrilor familiilor acestora (ex. copii, părinți, frați/surori, soț/soție). Participarea la acest Concurs implică acceptarea și respectarea expresă a tuturor clauzelor prezentului Regulament. Prin accesarea paginii de la adresa https://evofarmacia.ro/regulament-concu…lorane-instagram/ dedicată acestui Concurs, potențialii participanți declară că au citit, înțeles și sunt de acord în mod manifest și integral cu termenii acestui Regulament. Dreptul de participare și dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

 

ART.4. CONDIȚII DE PARTICIPARE.

Concursul are loc pe rețeaua de socializare Instagram, pe pagina de Instagram a companiei – https://www.instagram.com/evofarmacia/. Înscrierea la acest Concurs este posibila numai prin intermediul rețelei Instagram.

Pe durata Concursului, prin intermediul comunicării în cadrul rețelei de socializare Instagram, Organizatorul va oferi mai multe informații utile legate de acest concurs, toate aceste detalii fiind considerate ca făcând parte integrantă a Regulamentului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care, nu respectă regulile/condițiile de participare ale concursului sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa concursului.

 

ART.5. MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI.

Pentru a putea participa la acest concurs și pentru a se înscrie în mod oficial în Concurs este obligatoriu ca participantul să respecte toate condițiile înscrise în prezentul Regulament. Devine participant la Concurs și se obligă să respecte integral acest Regulament orice persoană răspunde la postarea în legătură cu tema Concursului și care se încadrează în condițiile de participare enumerate în prezentul Regulament. Participanții înțeleg în mod expres faptul că pagina de Instagram este un spațiu public – Decizia 4546 din data de 27 noiembrie 2016 ÎCCJ – Secția Contencios Administrativ – toate și orice derapaje de exprimare și/sau acțiune fiind supuse rigorilor legii.

Participanții declară și sunt de acord ca prin participarea la Concurs să acorde un drept exclusiv, necondiționat pe o durată nedeterminată de a folosi toate și orice texte, postări sau comentarii efectuate de participanți pe pagina de Instagrama Marcos Provit SA la liberă să apreciere.

 

CONCURS INSTAGRAM

Concursul este organizat de către compania MARCOS PROVIT S.A. în perioada 14 – 19 septembrie 2021 și se va desfășura astfel:

În zilele de Concurs, pe rețeaua de socializare Instagram va fi lansat un concurs prin care fanii paginii sunt invitați să răspundă printr-un comentariu în care să menționeze 3 prieteni din rețeaua de socializare Instaram:

CONCURS: Pregătește-ți princhindelul pentru sezonul de toamnă cu un set de cadouri din partea Evofarm și Klorane România. Umărește indicațiile din postare și răsfață-l cu un iepuraș de pluș, un gel spumant Klorane bebe 500 ml și o geantă de schimb.

Urmărește pașii de mai jos pentru a putea participa în Giveaway:

– Dă follow pagani de Instagram @klorane_romania și @evofarmacia;

– Dă tag la 2 mamici care ar fi interesate de acest giveaway (pot fi comentarii multiple, dar diferite);

– Apreciază postarea;

Te așteptăm să te înscrii până pe date de19 septembrie la ora 23:59. Iar pe data de 20 vom anunța câștigătorul în urma alegerii aleatoare.

Află mai multe informații despre acest giveaway din regulamentul acesta: https://bit.ly/2VK7GgU

#evofarm #klorane #kloraneromania #evofarmacia #sanatatelaindemanata #traiestesanatos #iubestesanatos #castigasanatos

 

 

Această temă de discuții se adresează exclusiv potențialilor participanți de pe teritoriul României și care sunt fani ai paginii oficiale Evofarmacia de pe Instagram în perioada Concursului. Nu este permisă participarea unei persoane prin intermediul mai multor conturi de Instagram.

Desemnarea câștigătorilor va fi aleatorie și se va face dintre toți participanții eligibili înregistrați prin încărcarea unei liste cu participanții în site-ul https://simpliers.com/en. Rezultatul alegerii aleatorii va fi publicat într-o postare video în platforma de socializare Instagram pe date de pe data de 20 septembrie.

Prin postarea de comentarii ce au legătură cu tema de mai sus, pe care participanții le vor posta pe peretele (« wall »-ul) paginii de Instagram Evofarmacia în perioada de Concurs, aceștia sunt de acord cu înscrierea lor și a comentariului lor în baza de date Evofarmacia (în măsura în care devin câștigători) precum și cu regulile și condițiile prezentului Regulament.

Participanții care postează comentarii în baza acestui Regulament declară că dețin toate drepturile asupra acestor comentarii, astfel încât de la data utilizării lor pe pagina de Instagram Evofarmacia și până la eliminarea lor ulterioară de către Organizator nu se încalcă niciun drept prevăzut de legislația națională sau internațională în vigoare, în special legea 8/1996, sau orice altă lege privitoare la viața privată, de familie, reputație sau onoare. Participantul va fi singura persoană responsabilă pentru disponibilitatea legală a conținutul mesajului înscris în concurs, înțelegând prin aceasta respectarea drepturilor terților, fiind totodată direct răspunzător pentru toate și orice pretenții de orice natură a terților în ceea c e privește postările/comentariile/textele utilizate .

De asemenea, pentru a fi considerate ca fiind înregistrate în concurs, participanții vor trebui să fie în acord cu ordinea publică și bunele moravuri, nu vor avea caracter licențios, imoral, nu vor conține referiri la drepturile unui terț sau entitate (înțelegând prin aceasta dar nelimitându-se la mărci înregistrate sau neînregistrate dar utilizate de terțe persoane), vor respecta cerințele menționate în postarea de anunțare a concursului.

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru comentariile postate de participanții la Concurs și își rezervă dreptul de a elimina anumite comentarii care prezintă orice aparență de ilegalitate, frizează bunul simț sau care pot aduce ofensă terților. De asemenea, va putea elimina orice comentariu, la solicitarea, justificată prin documente, venind din partea unei persoane îndreptățite.

 

ART.6. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI ȘI ACORDAREA PREMIILOR.

În cadrul acestui concurs se vor acorda un premiu, care va conține: 1xGEANTĂ DE SCHIMB + 1XIEPURAȘ DE PLUȘ + 1XGEL SPUMANT KLORANE BEBE 500 ML.

Valoarea estimată a fiecărui set oferit ca premiu este de …….LEI (O’SUTĂ OPTZECI) (TVA inclus). Nu se permite acordarea contravalorii în bani sau schimbarea premiilor oferite în cadrul acestei campanii. Premiile vor fi oferite EXACT așa cum sunt prezentate mai sus, NU ÎN BANI. Nu se acordă alte produse de aceeași valoare.

Premiile vor fi oferite câștigătorilor după confirmarea lor ca fiind câștigători finali (prin contactarea lor folosind detaliile contului personal de Instagram), după verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului și după ce au fost verificate și au fost îndeplinite toate condițiile de concurs stipulate în prezentul regulament.

 

ART.7. ANUNȚAREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR.

Câștigătorii desemnați în urma extragerii vor fi anunțați prin intermediul paginii de Instagram, printr-un video live în care se vor menționa câștigătorii aleși aleatoriu, aceștia vor fi anunțați și printr-un comentariu la postarea de concurs, în data 23 august 2021. De asemenea, câștigătorii vor primi informații referitoare la premiul câștigat și procedura care trebuie îndeplinită pentru a intra în posesia premiului.

Premiul care nu poate fi acordat câștigătorului de drept, va fi acordat rezervelor imediat următoare, stabilite în urma extragerii, în următoarele condiții:

 • Dacă persoana câștigătoare nu a îndeplinit toate condițiile din prezentul Regulament;
 • Dacă nu poate sau nu vrea să urmeze procedura care trebuie îndeplinită pentru a beneficia de premiul câștigat. Prin refuzul beneficierii de premiu se înțelege atât faptul ca refuză premiul în mod expres și neechivoc, cât și manifestarea unei atitudini similare, precum dar fără a se limita la: neacordarea datelor pentru intrarea în posesia premiului/ neprezentarea la termenul stabilit pentru ridicarea premiului s.a. În acest caz câștigătorul va pierde orice drept de atribuire a premiului.

Câștigătorii vor fi rugați să furnizeze numele complet, adresa și numărul de telefon, pentru a putea fi întocmite toate documentele necesare pentru acordarea premiului din concurs. Dacă un participant la concurs extras nu răspunde în maxim 3 zile de la primul anunț al organizatorului despre rezultatul tragerii la sorți, atunci organizatorul va reveni cu câte un nou mesaj către acesta în privat sau ca răspuns la comentariul înregistrat în concurs de două ori, la intervale de 24 de ore. Dacă participantul respectiv nu va răspunde în maxim 24 de ore de la primirea ultimului anunț/ mesaj despre datele necesare validării, atunci Organizatorul îl va considera invalidat și va relua procedura de validare a câștigătorilor Concursului cu participanții extrași ca rezerve.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea intrării în posesia premiului de către câștigător ca urmare a unui fapt mai presus de voința Organizatorului (spre exemplu, dar fără a se limita: indicarea eronată a datelor de contact s.a.).Premiile care nu au putut fi atribuite câștigătorilor rămân în posesia Organizatorului/ sponsorului concursului, după caz.

 

ART.8. RESPONSABILITATE.

Organizatorul concursului va acorda premiul câștigătorilor în conformitate cu specificațiile acestui Regulament. Orice hotărâre asupra Concursului luată de către MARCOS PROVIT S.A și/sau a persoanelor implicate în desfășurarea acestui concurs este finală și nu se supune niciunui recurs MARCOS PROVIT S.A nu se va implica în niciun schimb de corespondență, cu excepția celor privind prelucrarea datelor personale, și nici nu se va angaja în vreo comunicare cu privire la competiție, câștigători, probleme procedurale sau rezultatele competiției.

 

ART.9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE.

Organizatorul se obligă să prelucreze datele și să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezentul concurs în conformitate cu prevederile dispozițiilor legale în materia protecției datelor cu caracter personal, precum Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ( în continuare, „GDPR”) și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Prin participarea la acest concurs, participanții confirmă că au luat la cunoștință prevederile Regulamentului Oficial și acceptă faptul ca Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal constând în numele și prenumele câștigătorilor, în scopul publicității și anunțării câștigului, fără a mai fi necesară o altă formă de confirmare a acordului privind aceste date, în temeiul necesității îndeplinirii obligațiilor legale în materia licitațiilor publice (art. 42 alin. (2) din OG 99/2000) și legislației fiscale, pe durata corespunzătoare acestor obligații legale.

Dacă Organizatorul solicită date personale suplimentare față de cele menționate anterior, în scopul validării câștigătorilor și transmiterii bunurilor câștigătorilor (precum adresa de domiciliu ori număr de telefon), va cere acordul în scris al câștigătorilor, pentru prelucrarea acestor date personale. Absența consimțământului câștigătorilor va face imposibilă validarea acestora și livrarea premiilor.

Organizatorul poate dezvălui datele personale ale câștigătorilor către terți, parteneri contractuali ai Organizatorului, responsabili cu validarea câștigătorilor și confirmarea premiilor, autorităților publice, în limitele competențelor atribuite acestora prin lege, la cerere, precum și câștigătorilor, în urma solicitării exprese. Organizatorul nu este în niciun fel afiliat cu Instagram, astfel că datele personale nu vor fi transmise acestui operator de date.

 

ART.10. LITIGII.

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competențe române din municipiul Buzău. Legea aplicabilă este legea română.

 

ART.11. ÎNTRERUPEREA/ ÎNCETAREA CONCURSULUI.

Concursul va putea fi întrerupt, respectiv încetat: la momentul expirării duratei acestuia, în caz de forța majoră sau în caz de decizie unilaterală a Organizatorului, cu condiția de a face acest lucru public anterior conform articolului 1.

 

ART.12. REGULAMENTUL CONCURSULUI.

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe pagina oficială de Instagram și www.evofarmacia.ro sau poate fi solicitat în scris la adresa de e-mail: suportclienti@evofarmacia.ro

Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.

 

MARCOS PROVIT S.A.

ANEXĂ

 

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal MARCOS PROVIT S.A, cu sediul social în Mun. Buzău, Str. Urziceni, nr. 35, Jud. Buzău, Cod poștal 120226, România, societate înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J10/742/2011, CUI RO 28995509, cont bancar nr. RO24BTRLRONCRT0255110001 , deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin domnul Neagu Marius-Gabriel, având funcția de Administrator, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de operator, în sensul prevăzut de art. 4 pct. 7 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „RGPD”), sens la care face trimitere și art. 2 alin. (2) din Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului 2016/679.

 

În acest sens, menționăm că datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul MARCOS PROVIT S.A. sunt: adresa de e-mail –alexandru.ivascu@marcosprovit.ro; telefon –0766287844; adresa – Mun. Buzău, Str. Urziceni, nr. 35, Jud. Buzău, Cod poștal 120226.

 

Datele cu caracter personal, prelucrate de MARCOS PROVIT S.A., în funcție de categoria de persoane vizate sunt:

 • Datele personale ale participanților la concurs: imaginea acestora (astfel cum a fost surprinsă în fotografia postată), numele și prenumele (astfel cum apar în comentarii pe Instagram);
 • Datele personale ale câștigătorilor concursului: nume, prenume, număr de telefon, adresa de domiciliu, precum și date privind vârsta (confirmarea faptului că persoana declarată câștigătoare are peste 18 ani).

Precizăm că MARCOS PROVIT S.A. a obținut și/sau obține datele dumneavoastră cu caracter personal în mod direct de la dumneavoastră.

Scopul prelucrării: publicitate pe rețelele de socializare;

Temeiul juridic al prelucrării:

 • Potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR, prelucrarea datelor cu caracter personal al participanților la concurs are la bază interesul legitim al MARCOS PROVIT S.A. de a efectua campanii marketing pe rețelele de socializare;
 • Potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR, prelucrarea datelor personale ale câștigătorilor concursului, se va realiza în temeiul consimțământului acestora;
 • Potrivit art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR prelucrarea datelor personale ale câștigătorilor concursului, se va realiza în vederea îndeplinirii obligațiilor legale în materie fiscală și de publicitate.

 

Durata prelucrării: păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât este necesar îndeplinirii scopurilor enumerate anterior, precum și respectării duratelor prevăzute la nivel legislativ.

 

Destinatarii: Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite MARCOS PROVIT S.A. către următoarele categorii de destinatari;

 • Departamentele interne și cele externalizate competente din cadrul MARCOS PROVIT S.A. (conform procedurilor interne);
 • Celelalte societăți partenere MARCOS PROVIT S.A., care au calitatea de împuternicit:
 • Organelor de cercetare penală competente, instanțelor ori autorităților publice competente, fără a se limita la cele de sănătate, în cazurile și condițiile strict prevăzute de lege;
 • Dumneavoastră, la cerere.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de MARCOS PROVIT S.A. nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.

Potrivit dispozițiilor legale în materie, vă informăm cu privire la faptul că beneficiați de următoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de informare și acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.
 2. b) Dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
 3. c) Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (“dreptul de a fi uitat”)
 4. d) Dreptul la restricționarea prelucrării
 5. e) Dreptul la portabilitatea datelor
 6. f) Dreptul la opoziție
 7. g) Dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanța competentă.

 

Pentru exercitarea drepturilor menționate la lit. a) – f), vă puteți adresa către MARCOS PROVIT S.A. cu o cerere scrisă, datată și semnată, adresată responsabilului cu protecția datelor, ale cărui date sunt precizate în partea introductivă a prezentei notificări. Cererea dumneavoastră va fi analizată și veți primi un răspuns în cel mult 10 de zile lucrătoare de la primirea solicitării de către MARCOS PROVIT S.A.. Dacă este necesar în vederea înlăturării îndoielilor cu privire la identitatea persoanei care formulează cererea, vor fi solicitate de către MARCOS PROVIT S.A. documente/informații suplimentare pentru a confirma identitatea solicitantului.