Termeni și condiții

Termeni și condiții de utilizare

 

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI www.evofarmacia.ro

  1. Informații despre site și utilizarea acestuia

1.1. Site-ul web www.evofarmacia.ro este operat de S.C. MARCOS PROVIT S.A, cu sediul în strada Mun. Buzău, Str. Urziceni, nr. 35, Jud. Buzău, Cod poștal 120226, cu Cod Unic de Înregistrare RO 28995509 și număr de ordine în Registrul Comerțului J10/742/2011, prin administrator Neagu Marius-Gabriel, va fi numit pe parcursul acestor termeni și condiții de utilizare „Site-ul”.

1.2. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiați de dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.15), dreptul la rectificare (art.16) și dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18), dreptul de ștergere asupra datelor (art. 17), dreptul la portabilitatea datelor (art. 20), dreptul de opoziție (art. 21), dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate (art. 22) și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa: Mun. Buzău, Str. Urziceni, nr. 35, Jud. Buzău, Cod poștal 120226, în atenția departamentului Reclamații Marcos Provit, sau, în situații care privesc aspecte referitoare la datele cu caracter personal, vă rugăm să contactați persoana responsabilă la: suportclienti@evofarmacia.ro sau tel: +40766287844.

1.3. Accesul și utilizarea Site-ului sunt supuse reglementărilor legale aplicabile și acestor termeni și condiții de utilizare, inclusiv oricăror politici sau altor condiții menționate în prezentul document și disponibile pe Site, conform modificărilor intervenite în decursul timpului. Vă rugăm să citiți acești termeni și condiții de utilizare cu atenție. Dacă nu sunteți de acord cu aceștia, vă rugăm să nu folosiți Site-ul nostru. Dacă veți continua sa utilizați Site-ul nostru, vom considera că ați acceptat acești termeni și condiții de utilizare. Prin acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare, sunteți de acord să respectați termenii și condițiile de utilizare în versiunea publicată pe Site la momentul vizitei dumneavoastră.

1.4. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în orice moment Site-ului și termenilor și condițiilor de utilizare prin postarea pe Site, fără nici o altă notificare. Schimbările importante vor fi comunicate în maniera adecvată. Asigurați-vă că recitiți termenii și condițiile de utilizare în mod regulat deoarece dacă accesați sau utilizați Site-ul se va considera că ați fost de acord cu termenii și condițiile de utilizare în versiunea publicată pe Site la momentul vizitei dumneavoastră.

1.5. Atunci când vizitați Site-ul pentru prima dată vă aducem la cunoștință în mod special faptul că folosim cookie-uri. Continuând să utilizați Site-ul acceptați și sunteți de acord cu Politica privind Cookie-urile. Vom continua să vă aducem la cunoștință acest lucru de fiecare dată când vizitați site-ul www.evofarmacia.ro, până când confirmați luarea la cunoștință.[…]

1.6. S.C. MARCOS PROVIT S.A. vă garantează acces limitat pe Site și nu vă conferă dreptul de a descarcă sau de a modifica parțial sau integral Site-ul, de a reproduce parțial sau integral Site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata Site-ul și orice altă maniera, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei MARCOS PROVIT S.A. fără acordul prealabil scris al acesteia. Totuși, puteți descărca sau copia materialele specifice oferite pentru descărcare sau copiere.

1.7. Dreptul de a crea o legătură web – link – către Site este limitat, neexclusiv și revocabil, si este acordat atât timp cât nu aduce neajunsuri de orice fel pentru S.C. MARCOS PROVIT S.A sau oricăruia dintre partenerii noștri, numai după obținerea în scris sau prin email a acordului nostru.

1.8. Nu este permisă abuzarea Site-ului prin introducerea cu bună știință de viruși sau alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic.

1.9. Putem face publicitate și organiza concursuri, jocuri, competiții sau extrageri cu premii gratuite pe Site-ul nostru. La astfel de concursuri, jocuri, competiții, extrageri cu premii gratuite se vor aplica reguli specifice. Va rugăm să citiți cu atenție regulile aplicabile la orice concurs, joc, competiție, extragere cu premii gratuite la care participați deoarece prin participarea la un astfel de concurs, joc, competiție, extragere cu premii gratuite se considera că ați acceptat și că respectați aceste reguli.

1.10. Site-ul nu va fi întotdeauna disponibil și poate avea anumite erori. Acesta este furnizat pe principiul „așa cum este” și „așa cum este disponibil”, și în măsura permisă de lege, fără garantări, condiții sau garanții de orice fel.

  1. Proprietatea Intelectuală

2.1. Întregul conținut al site-ului www.evofarmacia.ro– imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date sunt proprietatea S.C. MARCOS PROVIT S.A și sunt protejate de legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe. Folosirea fără acordul S.C. MARCOS PROVIT S.A a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Se permite folosirea site-ului www.evofarmacia.ro numai în limitele menționate în prezentul document.

2.2. Puteți folosi conținutul Site-ului doar pentru folosința dumneavoastră personală, iar acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea S.C. MARCOS PROVIT S.A:

– Îndepărtarea însemnelor care identifica dreptul de autor al S.C. MARCOS PROVIT S.A asupra conținutului;

– Modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea noastră;

– Reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.

2.3. Este interzisă orice utilizare a conținutului Site-ului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare.

  1. Suspendarea accesului

S.C. MARCOS PROVIT S.A poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul dumneavoastră la conținutul site-ului www.evofarmacia.ro sau la o parte a acestui conținut.

  1. Calitatea serviciilor de hosting, link-urile către alte site-uri, erori de funcționare

4.1. Site-ul este găzduit de serverele unei terțe firme. S.C. MARCOS PROVIT S.A nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări, sau actualizări ale scripturilor programate. S.C. MARCOS PROVIT S.A nu va putea fi făcută răspunzătoare pentru erorile apărute datorită folosirii anumitor browsere pentru vizitarea Site-ului.

4.2. Anumite părți ale conținutului publicat pe Site pot să fie furnizate de terțe persoane cu care S.C. MARCOS PROVIT S.A are relații contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conținutului Site-ului pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. S.C. MARCOS PROVIT S.A nu este responsabilă în nicio măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, S.C. MARCOS PROVIT S.A. nu este responsabilă de conținutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul site-ului www.evofarmacia.ro.

4.3. Utilizați aceste site-uri ale terțelor părți pe propriul risc. Toți termenii și condițiile și politicile site-urilor terțelor părți pe care le accesați vi se vor aplica în timp ce navigați pe aceste site-uri și vă recomandăm să verificați acei termeni și condiții.

  1. Legea aplicabilă

Orice litigiu care are ca obiect conținutul Site-ului va fi soluționat de către instanțele judecătorești competente și va fi guvernat de legea română.

  1. Abonarea și dezabonarea la newsletter

6.1. Abonarea și dezabonarea la newsletter-ul Site-ului este gratuită și voluntară și implică acceptarea acestor termeni și condiții de utilizare. Mesajele trimise nu sunt nesolicitate și oricând vă veți putea dezabona urmând instrucțiunile din subsolul fiecărui e-mail. Mesajele trimise vor respecta legislația aplicabilă în ceea ce privește comunicarea comercială așa cum este ea stipulată de legislația aplicabilă.

6.2. Utilizarea newsletter-ului se face în aceleași condiții de limitare a răspunderii din punctul de vedere al conținutului precum se autorizează și folosirea Site-ului, în condițiile prevăzute de prezentul document.

6.3. S.C. MARCOS PROVIT S.A. își rezervă dreptul de a restricționa accesul oricărui abonat la newsletter, dacă S.C. MARCOS PROVIT S.A. are orice fel de motive pentru a crede că abonatul respectiv nu respectă prevederile prezentului document.

Acești Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.evofarmacia.ro conțin întreaga înțelegere dintre dumneavoastră și noi cu privire la utilizarea Site-ul nostru. Nicio expunere sau declarație, orală sau scrisă, care nu este inclusă în termenii și condițiile de utilizare nu va fi obligatorie pentru dumneavoastră sau pentru noi dacă nu a fost convenită de comun acord în scris între dumneavoastră și noi.